Igro-zon.ru

Работа и жизнь
6 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Посада заступник директора

Класифікатор професій: правильні назви посад — це просто!

Популярності, яку зараз має Класифікатор професій, позаздрить будь-який політик. Адже про нього говорять у кожній бухгалтерії (відділі кадрів)… і без піару. А все через те, що починаючи зі звіту за серпень у таблиці 5 форми № Д4 слід зазначати дані про професійну назву роботи з кодами із Класифікатора. Щоб позбавити вас головного болю, вище ми навели коди для найпоширеніших посад бюджетної сфери. У цій статті розглянемо, як працювати з Класифікатором, що робити, коли ви не знайшли відповідної посади, та інші питання.

Чому потрібно зважати на Класифікатор?

Основним документом про трудову діяльність працівника є його трудова книжка (ч. 1 ст. 48 КЗпП 1 ).

У свою чергу, абз. 3 п. 2.14 Інструкції № 58 2 вимагає у трудовій книжці виконувати записи про найменування роботи, професії або посади, на яку прийнято працівника, відповідно до найменувань професій і посад, зазначених у Класифікаторі 3 .

Отже, посада, на яку прийнято працівника, у штатному розписі установи також повинна відповідати Класифікатору. Тож, як не крути, а від Класифікатора не відійти 4 .

При цьому Класифікатор повинні застосовувати всі роботодавці: держслужба, органи місцевого самоврядування (далі — ОМС), будь-які установи (освіта, медицина, соцзахист, культура тощо). Його норми єдині для всіх, окремого Класифікатора для ОМС чи держслужби немає.

Одразу відповімо всім скептикам, які стверджують, що норм Класифікатора дотримуватися не потрібно, оскільки він не зареєстрований у Мін’юсті, а отже, не є нормативно-правовим актом. Те, що Класифікатор не зареєстрований у Мін’юсті, — це спланована дія, а не прикра помилка чи свідчення того, що його норми не є обов’язковими. Відповідно до п.п. «е» п. 5 Положення № 731 5 на держреєстрацію не подаються акти рекомендаційного, роз’яснювального та інформативного характеру (методрекомендації, роз’яснення, у тому числі податкові, тощо), нормативно-технічні документи (національні та регіональні стандарти, технічні умови, тарифно-кваліфікаційні довідники та інші). Дійсно, прямо Класифікатор у цьому переліку не вказаний, але оскільки перелік таких нормативно-технічних документів містить приписку «та інші», вважаємо, сюди потрапляє і Класифікатор.

ДО ВІДОМА. До речі, інспектор праці не контролює дотримання виконання норми абз. 3 п. 2.14 Інструкції № 58.

Класифікатор: загальні положення

Класифікатор (далі — КП) складається із розділу «Загальні положення» (описує основні засади роботи з КП) та 9 розділів класифікаційних угрупувань (додаток А), а саме:

Розділ 1 «Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі)» (коди 1110–1496);

Розділ 2 «Професіонали» (коди 2111.1−2490);

Розділ 3 «Фахівці» (коди 3111−3590);

Розділ 4 «Технічні службовці» (коди 4111−4229);

Розділ 5 «Працівники сфери торгівлі та послуг» (коди 5111−5312);

Розділ 6 «Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства» (коди 6111−6154);

Розділ 7 «Кваліфіковані робітники з інструментом» (коди 7111−7990);

Розділ 8 «Робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин» (коди 8111− 8990);

Розділ 9 «Найпростіші професії» (коди 9120−9411).

Кожен із розділів складається з опису, класифікації професій та покажчика професійних назв робіт за кодами професій.

Шукати посаду в КП можна також за назвою за абетковим покажчикомдодаток Б до КП.

Для заповнення форми № Д4 вам знадобляться такі позиції КП:

 • Код КП — для усіх професійних назв. Цей код є для всіх професійних назв. Його слід вказати в реквізиті 14 оновленої таблиці 5 форми № Д4. Перша цифра коду вказує на те, до якого розділу КП віднесено посаду (професію) (значення від 1 до 9);
 • Код ЗКППТР — це код Загальносоюзного класифікатора професій, посад та тарифних розрядів 6 Цей код є не для всіх професійних назв. Його (якщо є) слід вказати у реквізиті 13 оновленої таблиці 5 форми № Д4;
 • Професійна назва роботи. Цю назву слід вказати у реквізиті 12 оновленої таблиці 5 форми № Д4.

ДО ВІДОМА. У загальному випадку в КП всі професійні назви робіт визначені в чоловічому роді. Тому не можна вказувати у штатному розписі та у трудовій книжці посаду працівника залежно від того, цю посаду обіймає чоловік чи жінка. Наприклад, так не можна: «директорка», «прибиральниця», «завідувачка відділу». Але тут є винятки. Деякі професії у КП прописані в жіночому роді, наприклад, «санітарка», «сестра-господиня», «сестра медична». Правило одне: назву посади не можна змінювати залежно від статі особи, яка її обіймає. Тож «жіночі» назви не можна перетворювати для працівників-чоловіків на «чоловічі», наприклад: «медичний брат», «санітар» 7 тощо.

Перейдемо до деталей. Відкривши КП (додатки А і Б), можна не знайти посаду, яка міститься у вашому штатному розписі, або навпаки, поряд з шуканою назвою посади у дужках вказані інші варіанти. Як бути? Без паніки! Річ у тім, що КП передбачає можливість розширення зазначеної в ньому назви посади (тобто базової посади), або навпаки, вибору однієї з декількох запропонованих назв посад. Як працюють ці норми — розглянемо далі.

Читать еще:  Обязанности директора рекламного агентства

Назва посади з дужками

Якщо погортати КП, можна натрапити на назву посади, що містить ще й слова в дужках. Відповідно до прийнятої структури КП у дужках може визначатися:

 • складова професійної назви роботи, наприклад, «керівник (головний лікар, генеральний директор, директор, головний державний санітарний лікар, начальник, завідувач)». Вам потрібно обрати щось одне, тобто конкретну організаційну форму вашого закладу. При цьому у штатному розписі (трудовій книжці) зазначають вже конкретне місце роботи, наприклад, «головний лікар»;
 • вид економічної діяльності або напрям використання професійної назви роботи, наприклад, «лаборант (освіта)», або «лаборант (медицина)». Код для кожної посади буде різний, тому варто обрати посаду, що відповідає галузі, до якої належить ваша установа. При цьому, вважаємо, не обов’язково зазначати вид економічної діяльності, а краще написати просто — «лаборант»;
 • споріднена (однотипна) професійна назва роботи, яка може застосовуватися окремо в межах цієї класифікаційної групи, наприклад, «молодша медична сестра (санітарка, санітарка-прибиральниця, санітарка-буфетниця та ін.)». Тобто можна не зважати на назву посади, записану в дужках, відкинути її. І в штатному розписі (трудовій книжці) зазначити посаду «молодша медична сестра». А можна дужки розкрити й вибрати із слів одне, яке найкраще розкриває характер роботи працівника. Отже, професію «молодша медична сестра (санітарка, санітарка-прибиральниця, санітарка-буфетниця та ін.)» (код КП 5132) можна записати як (див. лист Мінсоцполітикивід 18.06.2012 р. № 197/13/133-12):

– «молодша медична сестра» (код КП 5132);

– «санітарка» (код КП 5132), або «санітарка-прибиральниця», або «санітарка-буфетниця», або «санітарка-ванниця», або «санітарка-супровідниця», або «санітарка-нянька» тощо. Код КП буде той самий — 5132.

Проте ми не радимо відкидати від назви посади слова «молодша медична сестра», оскільки трудові гарантії передбачені саме для молодшої медичної сестри. В дужках можете залишити більш конкретну назву, наприклад, «молодша медична сестра (санітарка)».

На наш погляд, правило розкриття дужок у назві посади краще працює для керівників, коли потрібно вибрати із запропонованих варіантів, як у ситуації з посадою «керівник підприємства (установи, організації) охорони здоров’я (генеральний директор, директор, головний лікар та ін.)» (код КП 1210.1). Тут ви повинні обрати один із варіантів.

Похідні назви посад

Загальні положення КП допускають утворення від назв, зазначених у розділах 1–9 додатка А, похідних назв професій (професійних назв робіт, посад). Їх можна утворити, якщо додати похідні слова, наведені у додатку В до КП:

Посада заступник директора

“____” ____________ 200 р.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЗАСТУПНИКА ДИРЕКТОРА З АДМІНІСТРАТИВНО–ГОСПОДАРСЬКОЇ РОБОТИ

1. Загальні положення

Заступник директора з АГР призначається на посаду директором .

Забезпечує на належному рівні адміністративну та господарську діяльність , направлену на поліпшення навчально-матеріальної бази, своєчасне та якісне проведення поточних і капітальних ремонтів.

Вирішує завдання всебічного матеріально-технічного та господарського забезпечення навчально-виховного процесу й господарського обслуговування навчально-виробничих приміщень, інженерних комунікацій, студентських гуртожитків і житлового фонду.

2. Обов’язки

Заступник директора з АГР зобов’язаний:

– організовувати та координувати діяльність господарських підрозділів коледжу щодо забезпечення належного функціонування його матеріально-технічної бази;

– проводити заходи стосовно поліпшення матеріально-технічних умов навчально-виховного процесу;

– забезпечувати відповідний рівень експлуатації та обслуговування навчально-виховного процесу, студентських гуртожитків, навчальних баз і лабораторій, баз відпочинку, планування та організацію їх капітального й поточного ремонтів, контроль за їх санітарно-гігієнічним станом і територією, закріпленою за коледжем, контроль за виконанням плану ремонтних робіт;

Читать еще:  Кустовой директор это

– забезпечувати контроль за виконанням планів та якості робіт по капітальному будівництву;

– розподіляти бюджетні кошти, виділення на фінансування господарської діяльності та проводити контроль за їх виконанням;

– організовувати контроль і роботу за наявністю нормальних умов праці на робочих місцях співробітників та навчання студентів з виконанням вимог охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки;

– проводити контроль за виробничою діяльністю навчально-технологічного відділу, будівельної групи, служб електричної частини, водопровідно-каналізаційного господарства, автотранспорту та зв’язку.

3. Права

Заступник директора з АГР має право:

– складати договори з підрядними організаціями на капітальні та поточні ремонти;

– оформляти документи підписами з господарських і фінансових питань та з матеріально-технічного забезпечення;

– вимагати виконання положень охорони праці, техніки безпеки та протипожежної безпеки у всіх підрозділах;

– надавати письмові розпорядження і вказівки відділенням, кабінетам, майстерням, відділам та службам з питань господарського забезпечення, виконання правил внутрішнього розпорядку в навчальних корпусах та гуртожитках;

– залучати різні підрозділи коледжу до забезпечення виконання посадових обов’язків співробітниками адміністративно-господарських служб;

– подавати пропозиції з прийому та звільнення з роботи осіб у підпорядкованих підрозділах.

4. Відповідальність

Заступник директора з АГР несе відповідальність за:

– своєчасне виконання планів та графіків капітального й поточного ремонтів навчальних корпусів і гуртожитків;

— виконання вимог внутрішнього розпорядку, трудової та виконавської дисципліни у підпорядкованих структурних підрозділах;

– забезпечення виконання планів та заходів щодо охорони праці, техніки безпеки та протипожежної безпеки;

– матеріально-технічне забезпечення коледжу;

– санітарний стан гуртожитків і навчальних корпусів, території коледжу, бази відпочинку та їх

– використання підпорядкованими підрозділами трудових, матеріальних і фінансових засобів та дотримання фінансової дисципліни.

Охрана Труда

Посадова інструкція заступника директора по керуванню персоналом

Посадова інструкція заступника директора по керуванню персоналом

 1. Загальні положення

1.1 Дана посадова інструкція визначає функціональні обов’язки, права і відповідальність заступника директора по керуванню персоналом.

1.2 Заступник директора по керуванню персоналом відноситься до категорії керівників.

1.3 Заступник директора по керуванню персоналом призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядком наказом директора підприємства.

1.4 Посадове підпорядкування:

особа, призначена наказом директора підприємства, яка здобуває відповідні права і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов’язків

 1. Кваліфікаційні вимоги до заступника директора по керуванню персоналом:

не менш 5 років

Законодавчі і нормативні правові акти, методичні матеріали, що стосуються питань праці і соціального розвитку.

Мети, стратегії розвитку і бізнес-план підприємства.

Методики планування і прогнозування потреби в персоналі.

Методи аналізу кількісного і якісного складу працюючих.

Системи стандартів з праці, трудових і соціальних нормативів.

Порядок укладення трудових договорів, тарифних угод і регулювання трудових суперечок.

Економіка, соціологія і психологія праці.

Сучасні теорії керування персоналом і його мотивації.

Форми і системи оплати праці, її стимулювання.

Методи оцінки працівників і результатів їхньої праці.

Передові технології кадрової роботи.

Стандарти та уніфіковані форми кадрової документації.

Основи технології виробництва.

Економіка і організація виробництва.

Засоби обчислювальної техніки, комунікацій і зв’язку.

Правила і норми охорони праці.

післядипломна освіта в галузі управління

 1. Документи, які регламентують діяльність заступника директора по керуванню персоналом

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства; Положення про відділ керування персоналом, Посадова інструкція заступника директора по керуванню персоналом, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов’язки заступника директора по керуванню персоналом:

4.1. Організує керування формуванням, використанням і розвитком персоналу підприємства на основі максимальної реалізації трудового потенціалу кожного працівника.

4.2. Очолює роботу з формування кадрової політики, визначення її основних напрямків у відповідності зі стратегією розвитку підприємства і заходів для її реалізації.

4.3. Бере участь у розробці бізнес-планів підприємства в частині забезпечення його трудовими ресурсами.

4.4. Організує проведення досліджень, розробку і реалізацію комплексу планів і програм по роботі з персоналом з метою залучення і закріплення на підприємстві працівників необхідних спеціальностей і кваліфікації на основі застосування наукових методів прогнозування і планування потреби в кадрах, з урахуванням забезпечення збалансованості розвитку виробничої і соціальної сфери, раціонального використання кадрового потенціалу з урахуванням перспектив його розвитку і розширення самостійності в нових економічних умовах.

4.5. Проводить роботу з формування і підготовки резерву кадрів для висування на керівні посади на основі політики планування кар’єри, створення системи безупинної підготовки персоналу.

4.6. Організує і координує розробку комплексу заходів для підвищення трудової мотивації працівників усіх категорій на основі реалізації гнучкої політики матеріального стимулювання, поліпшення умов праці, підвищення її змістовності і престижності, раціоналізації структур і штатів, зміцнення дисципліни праці.

4.7. Визначає напрямок роботи з керування соціальними процесами на підприємстві, створення сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі, стимулювання і розвитку форм участі працівників у керуванні виробництвом, створення соціальних гарантій, умов для утвердження здорового способу життя, підвищення змістовності використання вільного часу трудящих з метою підвищення їхньої трудової віддачі.

4.8. Забезпечує організацію і координацію проведення досліджень по створенню нормативно-методичної бази керування персоналом, вивченню та узагальненню передового досвіду в області нормування і організації праці, оцінки персоналу, профвідбору і профорієнтації, впровадження методичних і нормативних розробок у практику.

4.9. Контролює дотримання норм трудового законодавства в роботі з персоналом.

4.10. Консультує вищестояще керівництво, а також керівників підрозділів з усіх питань, що пов’язані з персоналом.

4.11. Забезпечує періодичну підготовку і своєчасне надання аналітичних матеріалів з соціальних і кадрових питань у підприємстві, складання прогнозів розвитку персоналу, виявлення виникаючих проблем і підготовку можливих варіантів їхнього рішення.

4.12. Забезпечує постійне удосконалювання процесів керування персоналом підприємства на основі впровадження соціально-економічних і соціально-психологічних методів керування, передових технологій кадрової роботи, створення і ведення банку даних персоналу, стандартизації та уніфікації кадрової документації, застосування засобів обчислювальної техніки, комунікацій і зв’язку, здійснює методичне керівництво і координацію діяльності структурних підрозділів підприємства, що забезпечують керування персоналом.

4.13. Організує проведення необхідного обліку і складання звітності.

 1. Права заступника директора по керуванню персоналом

Заступник директора по керуванню персоналом має право:

5.1. Діяти від імені відділу, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами підприємства, організаціями й органами державної влади.

5.2. Здійснювати взаємодію з керівниками (співробітниками) усіх (окремих) структурних підрозділів підприємства.

5.3. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються діяльності очоленого ним структурного підрозділу.

5.4. Вносити на розгляд керівництва пропозиції з поліпшення діяльності підприємства і очоленого ним структурного підрозділу зокрема.

5.5. Брати участь у підготовці проектів наказів, інструкцій, вказівок, а також кошторисів, договорів і інших документів, що пов’язані з діяльністю структурного підрозділу.

5.6. У межах своєї компетенції підписувати і візувати документи.

5.7. Самостійно вести листування зі структурними підрозділами підприємства, а також іншими організаціями з питань, що входять до його компетенції.

5.8. Подавати пропозиції директору підприємства про залучення до матеріальної і дисциплінарної відповідальності посадових осіб очоленого ним структурного підрозділу за результатами перевірок.

 1. Відповідальність заступника директора по керуванню персоналом

Заступник директора по керуванню персоналом несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, передбачених даною посадовою інструкцією, — у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, — в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати — в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботизаступника директора по керуванню персоналом

Режим роботи заступника директора по керуванню персоналом визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці заступника директора по керуванню персоналом

Умови оплати праці заступника директора по керуванню персоналом визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1 Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший— у працівника.

9.2 Задачі, Обов’язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3 Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора підприємства.

Заступник директора по керуванню персоналом керівник структурного підрозділу

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector